S T Y L  M É  H U D B Y  (MIX) :

mainstream: viz. záložka MUSIC

alternativní styly: https://youtu.be/62180ZQAKIc

H U D E B N Í  S T U D I O :

A MUSIC STUDIO,
Verze názvu: APS
Historie: Založil P. Nezhyba, v Praze, roku 2011. Studio slouží pro soukromou tvorbu. Z počátku pro produkci electro taneční hudby, později v kombinaci s projektem Maestus modulator, (žánr: new romance, dark electro), Praha, 2011. Od roku 2013 projekt Fucker, Praha, 2013/ NZHBA, Praha, 2015. V roce 2018 přechod na Ableton a produkce projektů pro hudební cd a show „Od nicoty ke hvězdám“, Praha, 2018.
Mezi prvními skladbami zprodukovanými ve studiu byly nezveřejněné dema singlů „Wedding day“, Praha, 2010 a „I met Madonna“, Praha, 2010.
Vznik: 2011, Praha- Stodůlky/ 2018- rekonstrukce

Kompozice (hudba/ text):
a) hudba plus text (styl: Dance music, Electro- pop, Electro- jazz, Electro- rock, Electro- dark, Gothic, Radnb, New- romance, Dubstep, Hardstyle, Hip- hop, Rapp, Sci- fi, New- age),
b) scénická hudba k filmu,
c) hudební podklad k jakýmkoli propagačním materiálům (videa, promo, reklamní spot),

Ukázka kompozic: viz. záložka MUSIC.

Logo „Muž s velkým kloboukem“, inspirované koncertem D21, 2019, v Praze,

design: P. Nezhyba, 2020, Mnichovice.                                          

KOMPONENTY:
HUDEBNÍ NÁSTROJE:
TRUBKA: AMATI KRALICE (1991)- ZAMĚNĚNA ZA TRUBKU THOMANN (2014)
EL KYTARA: CORT PLUS (2009)
OZVUČENÍ:
KOMBO MARSHALL: 15 MG POWER (2010)
VOKÁL:
STUDIOVÝ KONDENZÁTOROVÝ MIKROFON: APEX 480 (2014)
CHER EFEKT: TC HELICONE VOICETONE (2014)
PC:
MASTER KEYBOARD M: AUDIO 88 ES (2008)
ZVUKOVÁ KARTA: FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB
TECHNICKÉ DOPLŇKY DOPLŇKY:
STOJAN NA MIKROFON (KONCERTNÍ, KONDENZÁTOROVÝ (2013)/ MEMBRÁNA, ZVUKOVÁ IZOLACE (2014)/ STOJAN NA KEYBOARD (1995)
KYTAROVÉ EFEKTY:
MULTIEFEKT: DIGITECH RP 55 (2014)
WAH VOX (2012)
DISTORSION ELECTRO HARMONIX (2012)
VEŘEJNÁ PRODUKCE:
KONCERTNÍ MIKROFON: SHURE (2010)
VOCODER TC HELICON VOCODER SYNTH VOICETONE (2014)

A MUSIC STUDIO
(APS)
History: Started by P. Nezhyba, in Prague, 2011. Studio works for private production. From the beginning for the production of electro dance music, later in combination with the Maestus modulator project, Prague, 2011. From 2013, the Fucker project, Prague, 2013 / NZHBA, Prague, 2015. In 2018 production in softwear Ableton and production of projects for the music CD and the show „From nothing to the stars“, Prague, 2018.
Among the first songs produced in the studio were the unpublished demos of singles „Wedding day“, Prague, 2010 and „I met Madonna“, Prague, 2010.

Composition (music/ lyrics):
a) music and lyrics (style: Electro- pop, Electro- jazz, Electro- rock, Electro- dark, Gothic, Radnb, New- romance, Dubstep, Hardstyle, Hip- hop, Rapp, Sci- fi, New- age)
b) incidental music, film music,
c) musical backing to any promotional materials (videos, promotional, advertising spot)

Sample compositions: see MUSIC tab..

COMPONENTS:

MUSICAL INSTRUMENTS:
TRUMPET: AMATI KRALICE (1991) – THOMANN (2014)
EL. GUITAR: CORT PLUS (2009)

AMPLIFIER:
MARSHALL: 15 MG POWER (2010)

VOCAL:
CONDENSATOR MICROPHONE: APEX 480 (2014)
CHER EFFECT: TC HELICONE VOICETONE (2014)

PC:
MASTER KEYBOARD M: AUDIO 88 ES (2008)
AUDIO CARD: FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB

TECHNICAL SUPPLEMENTS ACCESSORIES:
MICROPHONE STORAGE (CONCERT, CONDENSATOR (2013) / MEMBRANE, SOUND INSULATION (2014) / KEYBOARD STAND (1995)

GUITAR EFFECTS:
MULTIEFEKT: DIGITECH RP 55 (2014)
WAH VOX (2012)
DISTORSION ELECTRO HARMONIX (2012)

LIVE PRODUCTION:
CONCERT MICROPHONE: SHURE (2010)
VOCODER TC HELICON VOCODER SYNTH VOICETONE (2014)

 ***

CERTIFIKÁT: MUSARTEDO, PRAHA- ZBRASLAV, 2017- 2018