Stejnojmenné album podle show „Od nicoty ke hvězdám“, 6- 2018, Praha.

Nová hudba a zvuky budou dalším překvapením pro posluchače.

Foto: A. Korovina, Praha, 3- 2018.