Kompozice (hudba/ text):
a) hudba plus text (styl: Dance music, Electro- pop, Electro- jazz, Electro- rock, Electro- dark, Gothic, Radnb, New- romance, Dubstep, Hardstyle, Hip- hop, Rapp, Sci- fi, New- age),
b) scénická hudba k filmu,
c) hudební podklad k jakýmkoli propagačním materiálům (videa, promo, reklamní spot),

Ukázka kompozic: viz. záložka MUSIC.

Composition (music/ lyrics):
a) music and lyrics (style: Electro- pop, Electro- jazz, Electro- rock, Electro- dark, Gothic, Radnb, New- romance, Dubstep, Hardstyle, Hip- hop, Rapp, Sci- fi, New- age)
b) incidental music, film music,
c) musical backing to any promotional materials (videos, promotional, advertising spot)

Sample compositions: see MUSIC tab..

 IMG_20160705_194959 IMG_20160705_195015