Zpěvák,  herec, hudební skladatel, aranžér, trumpetista, zakladatel a frontmen multimediálního projektu Fucker (2014), I met Madonna (2016), Dim X (2014- X), výtvarník, umělecký návrhář (kostýmů a rekvizit), textař, výtvarník, a absolvent konzervatoře, v Praze.

Vlastním jménem: PETR NEZHYBA/ umělecké jméno: ADONNIS/

přezdívky vytvořené veřejností: PRVNÍ MATRIX POPU- ČESKEJ LADY GAG- TOVÁRNA NA ALOBAL- DAVID BOWIE

Od svých šesti let se učil tančit v prostějovském Mánese. Když mu bylo 10 let, rodiče mu koupili trubku „Festivalku“ a 14 let se učil hře na trubku v Základní umělecké škole v Prostějově. Působil v dechovém orchestru jako trumpetista a po třech letech jej kapelník obsadil i do svého dalšího souboru jako bubeníka. Kromě docházení na hodiny hry na trubku navštěvuje i hodiny zpěvu, hry na klavír, bicí nástroje a kytaru.Po maturitě na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově pokračoval ve studiu na dvouleté Vyšší odborné škole – Veřejně správní akademii ve Vyškově, kterou v roce 2001 ukončil diplomem z autorského práva a práv výkonných umělců. Se svou absolventskou prací se již v té době jezdil radit do své „vysněné Prahy“ do společnosti Intergram.V průběhu studia na vyšší odborné škole začal zpívat v prostějovských sborech Schola cantorum, Chrámový sbor Petra a Pavla, Orlice, kde zpíval tenor, a docházel do Olomouce na pravidelné hodiny zpěvu s profesorkou Majtnerovou. Se sborem se účastnil mnoha křesťanských koncertních vystoupení, vánočních sborů s doprovodem symfonického orchestru, koncertních cest, a hrál na trubku v kostele. Věnuje se klasické hudbě a tenorovému zpěvu.

Účastí v pěveckých sborech získal přehled o chrámové hudbě a sborovém zpěvu.

V období studia na Vyšší odborné škole se začíná věnovat výtvarné tvorbě a dochází na soukromé hodiny k prostějovské výtvarnici.​ V roce 2004 se zúčastnil soutěže „Česko hledá superstar“, spolupracuje s mnoha hudebníky a věnuje se popovému zpěvu.

Dne 1. srpna 2008 se odstěhoval do Prahy. Vytváří kolem sebe tým lidí, s kterými pracuje na svých hudebních projektech, volný čas věnuje pouze tréninkům hry na trubku, hodinám zpěvu a tance, hře na elektrickou kytaru, přípravě hudebních projektů a výstav, spolupracuje s hudebníky ve svém hudebním studiu. Věnuje se modelingu pod záštitou ruské modelingové agentury. Od roku 2011 působil jako frontmen a manažer skupiny Maestus modulator. Z hlediska hudby a image silně individuální a specifický.

Od roku 2013 působí jako trumpetista v projektu Rockopera v Praze a věnuje se studiu oboru „rocková opera“ na pražské konzervatoři u profesorky Pavly Forest.

V průběhu roku 2013 a 2014 se začíná věnovat vlastní výtvarné tvorbě. Pořádá výstavy svých děl (obrazy, grafiky). Otevíra své hudební studio, s názvem APS (A-music studio), pracuje na nových scénářích, spolupracuje s kameramany a filmovými studii. Vznikají tak první videoklipy.

V těchto letech vznikají první materiály pro projekt Fucker (trailery, hudební cd…).

V roce 2014 sestavil několik historických sbírek: album svých kostýmů, album rekvizit, album grafik (použitých pro svá veřejná vystoupení, propagaci hudební tvorby, videoprojekci, natáčení videoklipů, atd.).

Na Mezinárodní konzervatoři začíná studovat vedle oboru rocková opera, též hru na svůj osudný nástroj, který jej provází celým životem- trubku.

V roce 2015 dokončuje ve spolupráci s filmovým studiem „Fair film“ videoklip „I met Madonna“, úspěšně propaguje své nové album „NZHBA“, speciální pro svou kombinaci tenorového vokálu  s drsnými tanečními podklady (dance), a od července 2015 pracuje na nových výtvarných materiálech pro kolekci „Šoubyznys“ (obrazy- olej, pasparty), “Sandra Cretu“ (obrazy- olej) a dále novém projektu „Wedding day“.

V roce 2016 připravuje hudební multimediální show „I met Madonna“ a v květnu ukončuje maturitou studium konzervatoře, v Praze.

V současné době se věnuje studiu malby a kresby,  zvukařiny, kompletuje své hudební studio, píše scénáře a připravuje kostýmy a rekvizity pro budoucí videoklipy (I met Madonna- Painter- 2016, Showbiz II- 2016, Otec a syn- 2016, pokračuje v tvorbě hudebního alba „Kde je pravda“- 2016, obrazové kolekce „Madonnamia“- 2015- 2016. Na podzim téhož roku vyhrává první místo v pěvecké části charitativní akce „Talent bez hranic“ s coverem „Sacrifice“.

Singer, actor, composer, trumpet player, founder and front man of the multimedia projects called F****r (2014), I met Madonna (2016), Dim X (2014- X), artist, artistic designer (costumes and stage properties), writer, graduate from the Prague conservatoire.

Own account: PETR NEZHYBA / artistic name: ADONNIS/
a publicly Nickname: FIRST MATRIX OF POP- FIRST CZECH LADY GAG- FACTORIES TINFOIL- DAVID BOWIE

At the age of 10 his parents bought him a trumpet called Festivalka, and at the age of 14 he learned to play the trumpet at the basic school of arts in Prostějov. He was a trumpet player in a brass band and after three years the bandmaster cast him in his other company as a drummer. Except for visiting lessons of trumpet playing, he also attends lessons of singing, piano, percussion instruments and the guitar.
Jana Dvorská, his aunt and an Olomouc artist, gave him a beautiful vintage piano as a present. With this piano, he began his career in classical music. He started singing in Prostějov choirs: Schola cantorum, Chrámový sbor Petra a Pavla, Orlice. He was a tenor singer and he regularly attended singing lessons with professor Majtnerová in Olomouc. He follows the career in classical music and tenor singing. At the time of his studies at the higher professional school, he begins to perform art and he takes private lessons with a woman artist from Prostějov.

In 2004, he took part in the Czech Superstar contest, he cooperates with many musicians and performs pop singing.
On 1st August 2008, he moved to Prague where he worked as an accountant for the Siemens company for a few years. He does modelling under aegis of a Russian modelling agency.

Since 2011, he has been a front man and manager of the Maestus modulator. Concerning the music and image, it is strongly individual and specific. Since 2012, he is furthermore interested in music management, composing and performed art, he makes his music studio complete, prepares his solo albums. Here, he shows in a totally different way, paradoxically differently from the previous, maybe too “saint” projects, who he actually is on the stage and who he wants to be right now: actor, showman and provocateur who adores entertainment and the world of exotics. He models futuristic costumes, concert stage properties and creates graphics for video projection. In these days, he also works as a trumpet player in the Rockopera project in Prague and devotes his time to his conservatory studies in Prague. His major is rock opera with professor Pavla Forest.

In 2013/ 2014 plunged into art. He his opening  his music studio „APS/ A- music studio“, operates on new scenarios, cooperates with film studios and cameramen. He produces his first videos, (f. a.: cooperation with Fair film, Prague/ video: „I met Madonna 2014“). Besides his studies on conservatory school  (rock music), is beginning to study trumpet (his vital fatal instrument).

In these years Adonnis produces first materials for his mega multimedia project „Fucker“.

This year (2015), he finished his new music cd „NZHBA“(dance/ dubstep/ hip hop), he works on new art collection „Šoubyznys“ (Picture and Mount), „Sandra Cretu“ (Picture and Mount), he produces his new project „Wedding day“.

In 2016, he is preparing the multimedia music show called “I met Madonna” and in May, he graduates from the Prague conservatoire.

Recently, he has been pursuing his painting and drawing studies, interested in becoming a soundman, finishing his music studio, screen writing and preparing costumes and stage properties for his future video clips (I met Madonna – Painter – 2016, Showbiz II – 2016, Otec a syn – 2016), proceeding in the process of creating his music album called “Kde je Pravda” – 2016, picture collection called “Madonnamia” – 2015-2016. In autumn in the same year, he wins the first place in the choral part of the charity event called “Talent bez hranic” with his “Sacrifice” cover.